Η φόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου !!!!

Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις ολοκληρώθηκαν !!!! Σας ευχαριστούμε πολύ.

Η διάθεση των προσκλήσεων που θα έχουν απομείνει θα γίνεται από τη γραμματεία μας, στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γ Στεφανόπουλος» τις παρακάτω μέρες και ώρες:
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ώρα 15:00-21:00
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-21:00
Σάββατο 4 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-19:00
Κυριακή 5 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-19:00