Κρατήσεις διαπιστεύσεων-προσκλήσεων αθλητών/τριών για το Cosmogym «Step to the Art»

Η φόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου !!!!