#ΕΝΟΤΗΤΑΟΜΑΔΕΣΩΡΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1ΠΡΟΒΑ Φωτισμού ΟμάδωνGroup A 15:00-23:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
#ΕΝΟΤΗΤΑΟΜΑΔΕΣΩΡΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1ΠΡΟΒΑ Φωτισμού ΟμάδωνGroup B 09:00 - 15:00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ"
2ΠΡΟΒΑ Φωτισμού ΟμάδωνGroup C 16:00-22:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
#ΕΝΟΤΗΤΑΟΜΑΔΕΣΩΡΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1Πρόβα Φωτισμού ΟμάδωνGroup D 08:30 - 11:30Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
21η Γενική Πρόβα "Step to the Art" Rehearsal A 12:00-15:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
3Πρόβα Φωτισμού ΟμάδωνGroup E 15:00 - 17:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
41η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Step to the Art"Gala Saturday 19:00 - 22:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
#ΕΝΟΤΗΤΑΟΜΑΔΕΣΩΡΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1ΠΡΟΒΑ Φωτισμού ΟμάδωνGroup F 10:00 - 14:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
22η Γενική Πρόβα "Step to the Art"Rehearsals B 14:00 - 15:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"
32η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Step to the Art"Gala Sunday 19:00 - 22:00Ολυμπιακό Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος"

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

SportCamp
quince
medals
SportSolution

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Gazzetat
SportDay
gymnast

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

pizzafan
NEWAthlSite
Please follow & like us 🙂
Users on page Now online: 1
Today: 1
This week: 29
Overall: 9656